Danh mục: LỀU

Bạt tăng, tấm tăng chữ nhật BSW-ZL020 (300*300CM)

585.000 
Được xếp hạng 5.00 5 sao

Bạt tăng, tấm tăng lục giác BSW-ZL058 (440*290CM)

1.539.000 
Được xếp hạng 5.00 5 sao

Lều cỡ lớn tự bung 3-5 người TK-L03 (210*210*140cm)

838.000 
Được xếp hạng 5.00 5 sao

Lều cỡ lớn tự bung 6-8 người TK-L04 (240*240*155cm)

1.053.000 
Được xếp hạng 5.00 5 sao

Lều kim tự tháp BSW-ZL057 (340*290*200 CM)

2.889.000 
Được xếp hạng 5.00 5 sao

Lều kim tự tháp BSW-ZL057 (460*460*300cm)

5.019.000 
Được xếp hạng 5.00 5 sao

Lều kim tự tháp có mái hiên BSW-ZL070 (400*320*215cm)

3.645.000 
Được xếp hạng 5.00 5 sao

Lều tháp tự bung 2 cửa BSW-ZL067 (230*320*215cm)

4.390.000 
Được xếp hạng 5.00 5 sao

Lều tự bung 1 cửa chính 3 cửa sổ BSW-ZL039 (300*270*190CM)

3.992.000 
Được xếp hạng 5.00 5 sao

Lều tự bung 2-3 người TK-L01-M (200*140*120cm)

289.000 
Được xếp hạng 5.00 5 sao

Lều tự bung 2-3 người TK-L02-M (205*150*115cm)

433.000 
Được xếp hạng 5.00 5 sao

Lều tự bung 3-4 người BSW-ZL033 (210*180*115CM)

1.808.000 
Được xếp hạng 5.00 5 sao

Lều tự bung 3-4 người TK-L01-L (200*200*135cm)

339.000 
Được xếp hạng 5.00 5 sao

Lều tự bung 3-4 người TK-L02-L (205*205*130cm)

509.000 
Được xếp hạng 5.00 5 sao

Lều tự bung 4 cửa BSW_ZL053 (210*210*170CM)

2.719.000 
Được xếp hạng 5.00 5 sao

Nội dung mô tả Lều